30 oktober 2018

Pelerin lezing: De ‘wetenschappelijke’ geneeskunde als de enige uitweg uit de onzekerheid. De opkomst van laboratorium en techniek in de geneeskunde na 1850.

Op dinsdag 30 oktober zal de eerste Pelerin lezing medische geschiedenis van jaargang 6 plaatsvinden. Prof. dr. Eddy Houwaart zal spreken over "De ‘wetenschappelijke’ geneeskunde als de enige uitweg uit de onzekerheid. De opkomst van  laboratorium en techniek in de geneeskunde na 1850."

Myografie

De tweede helft van de negentiende eeuw is te beschouwen als de kraamkamer van de door laboratorium en techniek gedreven geneeskunde van de twintigste eeuw. Toen transformeerde de geneeskunde in een natuurwetenschappelijk vakgebied en begonnen velen het laboratorium te beschouwen als enige juiste omgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ten dele als reactie op deze opvatting wilden klinici juist het onderzoek aan het ziekbed van een wetenschappelijk fundament voorzien en introduceerden zij allerlei ´objectiverende’ instrumenten. Rond 1900 waren de meeste medici bekend geraakt met natuurwetenschappelijke verklaringsmodellen, instrumenten en laboratoriumtechnieken. Men stond aan de vooravond van een technologische revolutie in de geneeskunde.


SfygmograafSfygmograaf PasteurPasteur

 


Tijdstip: 12.00-13.30 uur

Locatie: Greepzaal in het Maastricht UMC+, niveau 4

Broodjes, koffie en thee aanwezig.

Voor iedereen vrij toegankelijk. Aanmelden vooraf niet nodig.

Contact
Voor nadere informatie kunt u mailen naar: pelerin-lezingen@maastrichtuniversity.nl

De lezingen worden georganiseerd door de Werkgroep Medische Geschiedenis MUMC+, bestaande uit: Lucie Bastiaens, Annelies Boonen, Maria Teresa Brancaccio, Lou Brans Brabant, Katrien Bruggeman, Jos van Engelshoven, Odin Essers, Tilman Hackeng, Harry Hillen, Eddy Houwaart, Annemieke Klijn en Frans Ramaekers.

Voor meer informatie over de activiteiten van de Werkgroep Medische Geschiedenis en over de geschiedenis van het MUMC en de FHML, ga naar http://medischegeschiedenis.mumc.nl