6 december 2018

MINC-symposium One Health

MINC-symposiumOne Health: one planet, one microbiology, one future

One Health is een benadering die de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van de omgeving met elkaar verbindt, ook op microbiologisch gebied. De microbiologische
sectoren die hierbij betrokken zijn, komen uit verschillende achtergronden zoals medisch, veterinair, voedsel of milieu. De gemeenschappelijke noemer is echter altijd micro‐organismen.

Op deze laatste MINC‐avond van 2018 zullen vanuit de One Health-gedachte de raakvlakken, elk vanuit hun eigen microbiologische expertise, worden opgezocht. Vragen als: hoe wordt tegen het probleem van verspreiding van antibioticaresistentie aangekeken; waar liggen bronnen voor verspreiding, wat is de rol van zoönosen, zullen deels belicht worden vanuit de verschillende achtergronden. Uiteindelijk komen we allemaal elke dag, nu en in de toekomst, in aanraking met microben uit deze achtergronden.

Waar?

Hotel Van der Valk, Nijverheidsweg 35, Maastricht

Inschrijven

U kunt zich registreren voor dit symposium via de website van MINC.