28 november 2019

MINC-symposium: Is een beetje vies gezond?

MINCDe hygiënehypothese uit de jaren 90 veronderstelde, dat de toename van allergie en astma een gevolg was van een afnemende infectiedruk door afnemende gezinsgrootte, toenemend antibioticagebruik en vaccinaties. In de jaren daarna kwam steeds meer de nadruk te liggen op de rol van micro-organismen in de darm en de omgeving (de ‘old friends’ hypothese). Het immuunsysteem moet balanceren tussen verdediging tegen aanvallen van ziekteverwekkers en tolerantie van goedaardige micro-organismen zoals commensalen. Hoe leert ons immuunsysteem dat? 

Programma en inschrijven

Naast een stukje basis krijgt u uitleg over de rol van microbiële blootstellingen bij het ontstaan van ziekten zoals astma en allergie en wordt u meegevoerd naar de ziekenhuisomgeving. MINC hoopt u een veelzijdig beeld te geven van de balans tussen schoon en vies op het gebied van gezondheid. Op de website van MINC vindt u meer informatie over het programma, de kosten en de wijze van inschrijven. 

Accreditatie

  • cluster ABC1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten)
  • de verenigingen: NVMM, AbSg, NIV, V&VN, VHIG

Heeft u een BIG-nummer? Dan worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk dossier in GAIA. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat.