22 februari 2018

MINC-symposium: De mug slaat de infectiebrug

De mug op de vlucht

MINCMuggen zijn wereldwijd een belangrijke vector voor het overdragen van infectieuze agentia. Door onder andere toename van vakanties naar (sub)tropische oorden, toename van de wereldhandel en door ecologische verschuivingen, het laatste deels veroorzaakt door het opwarmen van de aarde, wordt de medische zorg in Nederland ook meer en meer geconfronteerd met 'nieuwere' infectieziekten ('emerging infectious diseases').

In dit MINC-symposium zal een aantal actuele aspecten van mug-overdraagbare infectieziekten in de schijnwerpers worden geplaatst. Doel is u inzicht te geven in deze ecologische krachten, gezondheidsrisico's van zikavirus en resistentieproblematiek bij malaria.

Meer informatie en registratie

Deelnamekosten (incl. welkomstbuffet en borrel): € 65,--
Op de website van MINC vindt u meer informatie over het programma alsook het online registratieformulier.

Accreditatie

Indien u in het bezit bent van een BIG-nummer worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk dossier in GAIA. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat.

Cluster ABC1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten)
NVMM, AbSg, NIV, VHIG, LCR