7 september 2020

MINC "Gevoeligheden voor infecties"

Een verminderde immunologische afweer is geassocieerd met een verhoogd risico op infecties. De ernst van de immuunstoornis bepaalt de hoogte van het risico. Het type stoornis is gerelateerd aan verschillende verwekkers die de infecties veroorzaken.Tijdens dit MINC-symposium “Gevoeligheden voor infecties” wordt ingegaan op de uiteenlopende typen van immuundeficiëntie, o.a. aangeboren versus verworven immuundeficiëntie (bij orgaantransplantatie, bij stamceltransplantatie) en de gerelateerde risico’s en pathogenen. Verschillen tussen kinderen (aangeboren/erfelijk) en volwassenen (verworven/laat manifesterend), differentiaal diagnostische overwegingen (wanneer eraan te denken), diagnostiek en toepassing van antimicrobiële middelen komen aan bod.
U kunt zich inschrijven via www.minc.eu