Klinische Genetica

Accreditatie

NEN-EN-ISO

Het kwaliteitszorgsysteem van het Klinisch Genetisch Laboratorium is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M150.

NIAZ

De polikliniek Klinische Genetica beschikt over een NIAZ-accreditatie.

Klachtenregeling

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering.

Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze KRAM-manager. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Contact KRAM-manager

Jan van de Worp
T: 043 3877623
E: jan.vande.worp@mumc.nl