Klinische Farmacie en Toxicologie

Aanvragen onderzoek

Hoe vraagt u een analyse aan?

 1. Gebruik onderstaand aanvraagformulier.
 2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in:
  - patiëntgegevens (minimaal: naam, geboortedatum en geslacht);
  - naam aanvragend arts en contactgegevens;
  - de uit te voeren analyse(s);
  - afnamedatum en –tijd;
  - reden van de aanvraag;
  - doseringen en tijdstippen van inname;
  - indien van toepassing: cito, projectcode, comedicatie.
 3. Zorg ervoor dat het monster correct wordt afgenomen en aangeleverd. U vindt de condities in onze analysedatabase.

De ontvangst van een aanvraagformulier zien wij als een contract met u als aanvrager voor het uitvoeren van de bepaling.

Welke onderzoeken kunt u aanvragen?

 • consultatieve en analytische diensten op het gebied van Therapeutic Drug Monitoring en intoxicaties;
 • ontwikkelen en valideren van nieuwe technieken en methoden (in overleg met het laboratorium);
 • onderzoeksprojecten (in overleg met het laboratorium).

Bewaartermijn monsters/materiaal

De door ons ontvangen monsters worden twee weken bewaard. Wanneer deze twee weken zijn verstreken, vernietigen wij de monsters. Indien aanvullend onderzoek op het door ons ontvangen materiaal nodig is, moet u dit binnen twee weken aanvragen.