Centraal Diagnostisch Laboratorium

Aanvragen onderzoek

Bij het CDL kunt u terecht voor:

  • Analyse en advies op het gebied van klinische chemie, hematologie en immunologie
  • bloedafnames bij poli- en klinische patiënten
  • complexe endocrinologische en immunologische analyses, diverse tumormarkers
  • complexe transfusieserologie
  • diagnostiek van bloedings- en tromboseneiging
  • ontwikkelen en valideren van nieuwe technieken en methoden
  • ondersteuning van het stamceltransplantatieprogramma
  • ondersteuning van het hemofiliebehandelcentrum Maastricht en de trombosepoli
  • onderzoeksprojecten RVE B&L

Het CDL beschikt over bijzondere expertise op het gebied van autoimmuniteit, allergiediagnostiek, biomarkers voor hart- en vaatziekten, stollingsonderzoek, gespecialiseerde tests voor farmacogenetica en niersteenonderzoek.