Medische Microbiologie

Aanvragen onderzoek

Welke onderzoeken kunt u aanvragen?

U vindt onderaan deze pagina een 'overzicht verrichtingen met uitslagtermijn'.

Verpakken en inzenden materiaal

De juiste afnameprocedure en een volledig ingevuld aanvraagformulier bepalen in hoge mate de kwaliteit van het microbiologisch onderzoek. Ieder monster dat voor onderzoek wordt aangeboden moet voorzien zijn van tenminste de naam van de patiënt en geboortedatum of patiëntnummer. Het monster dient voorzien te zijn van een etiket met de patiëntgegevens. Materiaal dat niet voorzien is van de juiste patiëntgegevens, wordt in principe niet in behandeling genomen. Op het aanvraagformulier dienen naast de patiëntgegevens ook het soort materiaal, afnamedatum, afnametijd, afdeling en naam van de aanvragende arts met telefoon-/seinnummer en klinische gegevens vermeld te worden. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen leiden tot een onnodige vertraging van de uitslag.

Niet alleen de juiste monsterafname maar ook de bewaaromstandigheden zijn essentieel voor de kwaliteit van het microbiologisch onderzoek. Neem bij voorkeur materiaal af bij het optreden van de eerste klinische symptomen en vóór de start met antimicrobiële therapie. Bij aanvraag van een banale kweek wordt onderzoek verricht naar de meest voorkomende, snelgroeiende micro-organismen. Onderzoek naar specifieke verwekkers dient expliciet te worden aangegeven op het aanvraagformulier.

Monsterontvangst

De materialen worden getransporteerd naar het laboratorium middels buizenpost, de logistieke dienst, verplegend personeel, de patiënt zelf of een koerier. Het laboratorium is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden van het laboratorium worden de materialen in een koelkast of stoof (op kamertemperatuur) bij de ingang van het laboratorium geplaatst. Op de voorzijde van de koelkast en stoof is duidelijk aangegeven welke materialen waar geplaatst moeten worden. Bloedkweken dienen volgens instructie in het bloedkweekapparaat geplaatst te worden. De ruimte waar de materialen geplaatst worden is uitsluitend met een smartcard toegankelijk.

Routebeschrijving laboratorium: locatiecode 5.G2.061, route H5 geel, neem in de polihal lift H en volg de bewegwijzering 'Medische Microbiologie' en ‘Afgifte materialen’.

Routebeschrijving koelkast/stoof: locatiecode 5.G2.061, route H5 geel, neem in de polihal lift H en volg de bewegwijzering 'Medische Microbiologie'. De koelkast/stoof staat in het voorportaal van het laboratorium.

Zie ook de interactieve plattegrond.