Speciële bloedtransfusie

Aanvragen bloedproducten

Bloedproducten Sanquin

Bloedproducten worden in principe door u zelf aangevraagd bij Sanquin. Indien het MUMC+ moet kruisen, dienen de kruisslangen zo snel mogelijk meegestuurd te worden. Deze moeten eenduidig zijn geïdentificeerd. Het is mogelijk om de bloedproducten aan te vragen bij Sanquin (uitgiftelocatie Maastricht) en de kruisslangen te laten afleveren bij het MUMC+. Tijdens het onderzoek kan blijken dat de eventueel meegeleverde kruissegmenten niet compatibel zijn. In dit geval dient u nieuwe bloedproducten bij Sanquin te bestellen met het verzoek om de kruissegmenten naar het MUMC+ te sturen. Wanneer het gemakkelijker is, kunnen wij zelf de bloedproducten bestellen.

  • Het Transfusielaboratorium MUMC+ zal een fax sturen naar uw laboratorium, waarop de uittypering en het profylactisch beleid zijn aangegeven.
  • Uw laboratorium kan de aantallen en bijzonderheden van de bloedproducten invullen en voor akkoord ondertekenen voor de bestelling.
  • Nadat dit formulier is teruggefaxt naar het MUMC+, zal het CDL de bloedproducten bestellen bij Sanquin (uitgiftelocatie Maastricht).
  • De bloedproducten worden door Sanquin regio Zuidoost, locatie Maastricht geleverd aan uw ziekenhuis en de kruissegmenten van deze eenheden worden geleverd aan ons Transfusielaboratorium.

Uitslagverwerking

Alle uitslagen worden schriftelijk doorgegeven. Voorlopige uitslagen per fax, definitieve uitslagen per post. De definitieve uitslag van de laboratoriumtesten wordt altijd geautoriseerd door het (waarnemend) hoofd van het cluster Speciële Hemostase en Transfusie van ons Centraal Diagnostisch Laboratorium. Het transfusiekaartje, de statusbrief en de brief patiënteninformatie worden door het Transfusielaboratorium aan de aanvrager (klinisch chemicus) gestuurd.

Procedure registratie in TRIX

Het Transfusielaboratorium, welk een positieve uitslag heeft gevonden bij een screeningsonderzoek van een patiënt die nog niet in TRIX staat geregistreerd, doet een voorlopige aanmelding in TRIX. Hierbij is zij ook verantwoordelijk voor de patiënt-identificerende gegevens.

Het Transfusielaboratorium MUMC+ vult de voorlopige aanmelding in TRIX aan met de gevonden gegevens en is verantwoordelijk voor de specificiteitgegevens. Indien het MUMC+ vaststelt dat de screening niet tot identificatie van antistofspecificiteit leidt, kan de voorlopige aanmelding niet aangevuld worden met gegevens. Indien vier weken na de voorlopige aanmelding geen data bij de patiënt in TRIX zijn ingevoerd, wordt de voorlopige aanmelding automatisch uit TRIX verwijderd.

Procedure voor laboratoria die nog geen gegevens invoeren in TRIX

Het Transfusielaboratorium MUMC+ voert de patiënt-identificerende gegevens en de specificiteitgegevens in TRIX in. Het aanvragende laboratorium is echter verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van de juiste patiënt-identificerende gegevens aan het MUMC+.

Informatie aan patiënt

De patiënt, van wie de gegevens worden opgenomen in TRIX, wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. In een brief wordt uitgelegd dat wanneer hij/zij elders een bloedtransfusie nodig heeft, de informatie over irregulaire antistoffen door anderen in TRIX kan worden opgevraagd. De patiënt wordt gewezen op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen registratie in TRIX. De brief zal door het Transfusielaboratorium MUMC+ samen met de definitieve uitslag (en transfusiekaartje, patiënteninformatie) naar het aanvragende laboratorium worden gestuurd. Het aanvragende laboratorium kan dan besluiten om de brief van het MUMC+ naar de patiënt te sturen of gebruik te maken van een eigen informatiebrief en eigen wijze van bezwaaraantekening. Indien de patiënt bezwaar aantekent tegen registratie in TRIX, dient u ons hierover te informeren.