Klinische Genetica

Aanvraagformulieren laboratoriumdiagnostiek

  1. Kies hieronder het juiste aanvraagformulier.
  2. Op het aanvraagformulier leest u welk soort materiaal en welke hoeveelheid u dient op te sturen.
  3. Vul afnamedatum en -tijdstip in.
  4. Degene die het monster afneemt, dient een paraaf te zetten.
  5. Sluit voor exoomsequencing het toestemmingsformulier bij.
  6. Sluit het aanvraagformulier niet in de monsterzak bij, om te voorkomen dat het formulier onleesbaar wordt bij lekken.
  7. Vermeld medicijngebruik en voedingsvoorschriften, zodat wij onjuiste interpretatie van de analyse kunnen voorkomen.
  8. In geval van geen/onvoldoende ingevulde formulieren, onvoldoende/onjuiste identificatie of onvolkomenheden inzake inzending en/of verpakking kan monstermateriaal worden geweigerd voor onderzoek.
  9. Het laboratorium bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens landelijk vastgestelde criteria, ISO-normen en standaarden. Indien gewenst, verstrekken wij hierover inlichtingen. Wanneer een aanvraag zich (mede) uitstrekt tot werkzaamheden op een gebied waarop geen of onvoldoende kennis of ervaring aanwezig is, behouden wij ons het recht voor om, binnen de daarvoor gestelde termijn, het onderzoek uit te besteden.