3D-visualisatie

Wanneer is 3-D visualisatie relevant?

Forensisch onderzoek van een dodelijk schietincident is doorgaans complex met een verscheidenheid aan forensische sporen in de driedimensionale ruimte van het schietincident: 

  • schotbanen
  • schotbeschadigingen
  • locatie en oriëntatie van het slachtoffer met schotverwondingen
  • locatie van de hulzen en kogels
  • bloedsporen

Verschillende deskundigen van diverse organisaties zijn bij het onderzoek betrokken. Zij rapporteren allen separaat. Het is aan de opdrachtgever (de officier van justitie en de forensisch coördinator) om alle resultaten te integreren. Voor de correcte interpretatie van de rapportages is specifieke kennis en veel ruimtelijk inzicht nodig. Het gebruik van 3D-visualisatie waarin alle informatie is gevat maakt het voor het onderzoeksteam eenvoudiger om gerichte aanvullende vragen te formuleren en om inzicht te krijgen in de mogelijke scenario’s. 3D-visualisatie wordt ook gebruikt bij andere incidenten, waarbij scenario’s getoetst moeten worden. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gebruikt ook 3D-visualisatie.

3-D visualisatie aanvragen

Neem contact op met de Unit Forensische Radiologie. De forensisch radiologisch consulent beoordeelt de kwaliteit van het aangeleverde materiaal. Beeldmateriaal vervaardigd door de Unit Forensische Radiologie is altijd geschikt voor 3D-visualisatie. Wanneer het beeldmateriaal in aanmerking komt voor 3D-visualisatie vraagt u een benoeming aan bij de rechter-commissaris voor de deskundige rapportage. Unit Forensische Radiologie zal het beeldmateriaal in het correcte format aanleveren bij het Expert Team Visualisatie en Reconstructie.