Forensische Opsporing en Openbaar Ministerie

3D-visualisatie

Verschillende deskundigen van diverse organisaties die betrokken zijn bij forensisch onderzoek, rapporteren allen separaat. Het is aan de opdrachtgever (de officier van justitie en de forensisch coördinator) om alle resultaten te integreren. Voor de correcte interpretatie van de rapportages is specifieke kennis en veel ruimtelijk inzicht nodig. Het gebruik van 3D-visualisatie met daarin alle informatie maakt het voor het onderzoeksteam eenvoudiger om gerichte aanvullende vragen te formuleren en om inzicht te krijgen in de mogelijke scenario’s. Een goed voorbeeld hiervan is het project '3D-visualisatie dodelijke schietincidenten'. Het is ook toepasbaar bij andere geweldsincidenten zoals steekincidenten. Inmiddels maakt ook de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gebruik van 3D-visualisatie. 

Forensisch onderzoek van een dodelijk schietincident is doorgaans complex met een verscheidenheid aan forensische sporen in de driedimensionale ruimte van het schietincident. 3D-visualisatie helpt bij het inzichtelijk maken van:

  • schietbanen 
  • schotbeschadigingen
  • locatie en oriëntatie van het slachtoffer met schotverwondingen
  • locatie van de hulzen en kogels
  • bloedsporen